Máš záujem o štúdium na našej SOŠ? Pre záujemcov robíme v stredu 14. 04. 2021 konzultácie pred prijímacími skúškami

OZNAM!!!

materiály z konzultácií sú priložené pri jednotlivých predmetoch

Tentokrát to bude v online prostredí cez Zoom. (link na pripojenie je pri jednotlivých predmetoch)

v stredu 14. apríla 2021 v čase od 14.30 do 15.30 hodiny (SJL)

v stredu 14. apríla 2021 v čase od 15.30 do 16.30 hodiny (BIO, CHE, MAT)

predmety:

slovenský jazyk a literatúra

matematika

biológia

chémia