Zoznam odborných učební: Zoznam odborných učební v školskom roku 2023/24

Odborná učebňa chémie, mikrobiológie, hodnotenia potravín  (U – CHEM)

Odborná učebňa živočíšnej výroby, reprodukcie, inseminácie, asanácie – teoretické a praktické vyučovanie (U – ZIV)

Odborná učebňa kynológie – teoretické a praktické vyučovanie (U – KYN)

Odborná učebňa anatómie, fyziológie a patologickej anatómie – teoretické a praktické vyučovanie (U – ANF)

Odborná učebňa ekonomiky, podnikania a služieb, cestovného ruchu – teoretické a praktické vyučovanie (U – EKO)

Odborná učebňa biológie, mikrobiológie, parazitológie, hygieny. (U – BIO)

Odborná učebňa pre úpravu srsti psov, mačiek, canisterapie (U – CAN)

Odborná učebňa ekonomiky, účtovníctva, aplikovanej informatiky – teoretické a praktické vyučovanie (U – INF2)

Odborná učebňa odbornej praxe a vidieckej turistiky (U -VOŠ)

Dielňa obrábania dreva a kovov (U – DIE)

Odborná učebňa veterinárnej ambulancie (U – VET)

Odborná učebňa informatiky a aplikovanej informatiky (U – INF1)

Odborná učebňa administratívy a korešpondencie (U – ADK)

Odborná učebňa sadovníctva, krajinárskej tvorby a mechanizácie (U-SAD)

Odborná učebňa potravinárskej technológie (U – PT)

Kynologický areál (Centrum odborného vzdelávania a prípravy COVaP)

Odborná učebňa pestovania rastlín, záhradnej architektúry a motorových vozidiel  (U – ZAH)

Učebňa nemeckého jazyka (U – NEJ)

Učebňa anglického jazyka (U – ANJ)

Telocvičňa (U – TEL)

Školské záhradnícke centrum