Zoznam odborných učební:

Odborné učebne_2018_19

 1. Odborná učebňa pestovania rastlín, záhradnej architektúry, a motorových vozidiel  (U – ZAH)
 2. Odborná učebňa živočíšnej výroby, reprodukcie, inseminácie, asanácie – teoretické a praktické vyučovanie (U – ZIV)
 3. Odborná učebňa kynológie – teoretické a praktické vyučovanie (U – KYN)
 4. Odborná učebňa anatómie, fyziológie a patologickej anatómie – teoretické a praktické vyučovanie (U – ANF)
 5. Odborná učebňa ekonomiky, podnikania a služieb, cestovného ruchu – teoretické a praktické vyučovanie (U – EKO)
 6. Odborná učebňa biológie, mikrobiológie, parazitológie, hygieny. (U – BIO)
 7. Odborná učebňa pre úpravu srsti psov, mačiek, canisterapie (U – CAN)
 8. Odborná učebňa ekonomiky, účtovníctva, aplikovanej informatiky – teoretické a praktické vyučovanie (U – INF2)
 9. Odborná učebňa odbornej praxe a vidieckej turistiky (U -VOŠ)
 10. Dielňa obrábania dreva a kovov (U – DIE)
 11. Odborná učebňa aranžovania, záhradníctva – teoretické a praktické vyučovanie (U – AR)
 12. Odborná učebňa informatiky a aplikovanej informatiky (U – INF1)
 13. Odborná učebňa administratívy a korešpondencie (U – ADK)
 14. Odborná učebňa sadovníctva, krajinárskej tvorby a mechanizácie (U-SAD)
 15. Odborná učebňa potravinárskej technológie (U – PT)
 16. Kynologický areál (Centrum odborného vzdelávania a prípravy COVaP)
 17. Odborná učebňa chémie, mikrobiológie, hodnotenia potravín (U – CHEM)
 18. Učebňa nemeckého jazyka (U – NEJ)
 19. Učebňa anglického jazyka (U – ANJ)
 20. Telocvičňa (U – TEL)