Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline je v súčasnosti v celom regióne Žiliny jedinou školou, ktorá poskytuje úplné stredné vzdelanie ekonomicko-záhradnícko-poľnohospodárskeho zamerania. V súlade so štátnym a školským vzdelávacím programom uchádzači o štúdium by nemali trpieť určitými ochoreniami – Zdravotné požiadavky na uchádzača podľa odboru. Všetky odbory na našej sú štvorročné, ukončené maturitnou skúškou, vhodné pre chlapcov a dievčatá.

Pomaturitné štúdium – vyššie odborné štúdium trojročné:

Po kliknutí na odbor sa Vám zobrazia príslušné informácie k danému odboru.