Prax v Jánošíkovom rodisku

Vo štvrtok 6.6. 2024 absolvovali študenti 1. ročníka odboru Manažment regionálneho cestovného ruchu učebnú prax v Terchovej. Prvou zastávkou bola 7,5 metrov vysoká Socha Juraja Jánošíka, kde si každý žiak pripravil výklad z jednotlivých oblastí cestovného ruchu. Pokračovali sme občerstvením s krátkou zábavou a druhou zastávkou Kostol Sv. Cyrila a Metoda s Dreveným Betlehemom.  Nasledovalo Múzeum Juraja Jánošíka, ktoré bolo na škodu všetkých návštevníkov zatvorené, Rozhľadňa Terchovské srdce a TIK Terchová. Pri nádhernom slnečnom počasí sme mohli dokonale obdivovať krásnu scenériu a chvíľu spomaliť v rozhovoroch medzi nami.  Na praxi aplikujeme všetky teoretické poznatky, ktoré sme nadobudli v škole na hodinách. Avšak pridanou hodnotou je skutočnosť, že poznávame nielen krajinu, ale novú zážitky nás zbližujú a stmeľujú kolektív.

Žiaci 1.T triedy