ROZVRHY TRIED V ŠKOLSKOM ROKU  2020/2021

triedni_učitelia_2020_21

A       4210 M  agropodnikanie 11 agroturistika

E       4236 M  ekonomika pôdohospodárstva

K       4210 M  agropodnikanie 18 kynológia

L       4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygiena 02 hygienická a

         laboratórna služba

M      4236 M  ekonomika pôdohospodárstva

P       2940 M  potravinárstvo 05 spracúvanie mlieka

T        6324 M  manažment regionálneho cestovného ruchu

V        4221 Q  vidiecka turistika

Z        4211 M  záhradníctvo26 sadovnícka a krajinárska tvorba

I.AT

I.K

I.L

I.MP

I.Z

II.AT

II.EP

II.K

II.L

II.MZ

II.V

III.AT

III.K

III.L

III.MZ

III.P

IV.AZ

IV.L

IV.MK

IV.T