triedy – TU_náhradní TU,2023_24

Zoznam učiteľov, skratky 2023/24

Predmety, skratky predmetov_2023/24

Označenie tried podľa odborov:

A       4210 M  agropodnikanie 11 agroturistika  (1. – 4. ročník)

F       4210 M agropodnikanie 04 farmárstvo (1. – 2 ročník)

K       4210 M  agropodnikanie 18 kynológia (1. – 4. ročník)

L       4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygiena 02 hygienická a  laboratórna služba (1. – 4. ročník)

M     4210 M  agropodnikanie 08 poľnohospodársky manažment (3. – 4. ročník)

P       2940 M  potravinárstvo 05 spracúvanie mlieka  ( 4. ročník)

P       2940 M  potravinárstvo  09 potravinár – kvalitár  (1. – 3. ročník)

T        6324 M  manažment regionálneho cestovného ruchu (1. – 4. ročník)

Z        4211 M  záhradníctvo 26 sadovnícka a krajinárska tvorba (1. – 4. ročník)

Rozvrh tried