Termíny MS v školskom roku 2022/2023:

Riadny termín EČ a PFIČ MS 2023:

14. marec 2023 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra

15. marec 2023 (streda) – cudzie jazyky – anglický jazyk

16. marec 2023 (štvrtok) – matematika

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 3. až 5. apríla 2023 a 12. apríla 2023. Podrobné informácie o organizácii náhradného termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v riadnom skúšobnom období v týždni od 24. do 28. apríla 2023 (Presný termín pre každého žiaka oznámi vedenie školy.)

Predmaturitné voľno bude od 15. do 19. mája 2023.

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 22. do 26. mája 2023. (Presný termín pre každého žiaka oznámi vedenie školy.)

Opravný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 5. až 8. septembra 2023. Podrobné informácie o organizácii opravného termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.

na stránke NIVAM-u

https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita