ies

27. 04. 2021 bola naša škola opäť podrobne recertifikovaná a na základe poskytnutých informácií škola získala nové hodnotenie. Škola získala rating BBB – Vysoko erudovaná a profesionálne vedená inštitúcia. Certifikovaných je i všetkých jedenásť odborov školy.

Pri prehodnotení inštitúcie v roku 2018 sme si hodnotenie BB udržali.

03. 05. 2016 bola uskutočnená nová certifikácia školy organizáciou International Education Society Ltd., Brno, ČR a jej expertnou skupinou. Naša škola dosiahla rating BB, to znamená “kvalitná inštitúcia na veľmi dobrej profesionálnej úrovni,“ čo je vyššie hodnotenie ako v roku 2012.

09. 05. 2012 bola uskutočnená recertifikácia našej školy organizáciou International Education Society Ltd., Brno, ČR a jej expertnou skupinou. Naša škola dosiahla rating B+, to znamená “Spoľahlivá inštitúcia” dosahujúca trvale dobrých výsledkov.

Škola získala 09. 05. 2005 medzinárodný certifikát IES svojich študijných odborov. Zároveň zabezpečuje jeho vydávanie absolventom školy v anglickom jazyku.

“Our educational institution is internationally certified by International Education Society, London (IES). Our students have a possibility to acquire international IES certificate (www.ies-info.com).”

“Naša vzdelávacia inštitúcia je medzinárodne certifikovaná International Education Society, London (IES). Naši študenti majú možnosť získať medzinárodný certifikát IES (www.ies-info.com).”