ies03. 05. 2016 bola uskutočnená nová certifikácia školy organizáciou International Education Society Ltd., Brno, ČR a jej expertnou skupinou. Naša škola dosiahla rating BB, to znamená “kvalitná inštitúcia na veľmi dobrej profesionálnej úrovni,“ čo je vyššie hodnotenie ako v roku 2012.

 

09. 05. 2012 bola uskutočnená recertifikácia našej školy organizáciou International Education Society Ltd., Brno, ČR a jej expertnou skupinou. Naša škola dosiahla rating B+, to znamená “Spoľahlivá inštitúcia” dosahujúca trvale dobrých výsledkov.

Škola získala 09. 05. 2005 medzinárodný certifikát IES svojich študijných odborov. Zároveň zabezpečuje jeho vydávanie absolventom školy v anglickom jazyku.

“Our educational institution is internationally certified by International Education Society, London (IES). Our students have a possibility to acquire international IES certificate (www.ies-info.com).”

“Naša vzdelávacia inštitúcia je medzinárodne certifikovaná International Education Society, London (IES). Naši študenti majú možnosť získať medzinárodný certifikát IES (www.ies-info.com).”