Návšteva partnerskej školy

V dňoch 3.-4. 6. 2024 nás navštívili žiaci odboru Manažment regionálneho cestovného ruchu z partnerskej školy SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb z Bardejova.
Prvý deň sme im predstavili významné pamiatky Žiliny, absolvovali prehliadku Burianovej veže, divadla , TIK-u a oboznámili sme ich s históriou, súčasnosťou a osobnosťami mesta. Druhý deň sme navštívili Bytču, absolvovali prehliadku Sobášneho paláca a zaujímavých pamiatok s pokračovaním do Budatínskeho hradu a Pamätnej izby Vrbu a Wetzlera.
Žiaci boli očarení prírodným a kultúrnohistorickým potenciálom nášho Severopovažského regiónu a tešia sa na ďalšiu návštevu. My sme hrdí, že sme im mohli ukázať krásy nášho rodiska.

Ing. Mičurová Miroslava