ZA zelený kraj

Dňa 13.06.2024 sme sa s triedou 1.L zúčastnili prvého ročníka ZA zelený kraj v Budatínskom parku. Túto akciu organizoval Žilinský samosprávny kraj. Prítomná bola aj županka Erika Jurinová.

Cieľom je zvýšiť povedomie a zlepšiť environmentálne povedomie študentov stredných škôl cez praktické aktivity.
Pripravených bolo viac ako 40 rôznych workshopov. Akcia sa nám veľmi páčila preto nám čas strávený v parku ubehol rýchlo.

Mgr. Jakubička Marek