V školskom roku 2016/2017 sa naša škola, so žiačkami 1.L triedy, zapojila do programu e-Twinning.

Názov projektu, ktorého sme sa stali súčasťou, bol: European friends – improving English, learning about cultures (Európski priatelia – zlepšenie angličtiny, spoznávanie kultúr), ktorého cieľom bolo:

– zvýšiť motiváciu študentov učiť sa anglický jazyk a zlepšiť svoje jazykové zručnosti (najmä písanie a hovorenie)

– rozvíjať svoje IT zručnosti (pomocou internetových nástrojov, vytváranie prezentácií, editácia filmov)

– dozvedieť sa informácie o iných krajinách, o ich vzdelávacom systéme, zemepise, zvykoch a tradíciách

– zoznámiť sa s inými kultúrami

– naučiť sa pracovať v skupinách a spolupracovať s ostatnými

– zvýšiť si svoje sebavedomie a sebaúctu

Do projektu bolo zapojených osem škôl, vrátane nás, z piatich rôznych krajín (Poľsko, Francúzsko, Taliansko a Turecko).

Zapojené školy:

I LiceumOgólnokształcące im. Jana Kasprowicza, Inowrocław Poľsko

ZespółSzkółChemicznych i Ogólnokształcących, Olsztyn Poľsko

LycéeDepoorter (Lycée des métiers de la santé et dusocial), HAZEBROUCK Francúzsko

LycéeSainteMarie, Chantonnay Francúzsko

ITIS „V.E. Marzotto“, Valdagno (VI) Taliansko

IISS „E. Majorana“, Avola (SR) Taliansko

gazimeslekiveteknikanadolulisesi, Yenimahalle Turecko

Komunikačným jazykom bola angličtina.

 

Tento projekt bol zameraný na tínedžerov z rôznych európskych krajín. Študenti sa navzájom spoznávali prostredníctvom emailov, video konferencií, prezentácií, videami atď., ako aj tradičnými spôsobmi komunikácie – listami, pohľadnicami. Projekt trval celý školský rok 2016/17.

Mgr. Andrea Uhliariková

e-Twinning_certifikat