Školský rok 2023/2024

Odborná učebňa chémie, mikrobiológie, hodnotenia potravín (U – CHEM) (Breciková) U_CHEM_2023_24

Odborná učebňa biológie, mikrobiológie, parazitológie, hygieny (U – BIO) (Jakubička)  U_BIO_2023_24

Odborná učebňa pestovania rastlín, záhradnej architektúry a motorových vozidiel (U – ZAH)  (Dudoňová) U_ZAH_2023_24

Odborná učebňa sadovníctva, krajinárskej tvorby a mechanizácie (U – SAD) (Dudoňová) U_SAD_2023_24

Odborná učebňa živočíšnej výroby, reprodukcie, inseminácie, asanácie – teoretické a praktické vyučovanie (U – ŽIV) (Lazar) U_ZIV_2023_24

Odborná učebňa kynológie – teoretické a praktické vyučovanie (U – KYN) (Jakuba) U_KYN_2023_24

Odborná učebňa anatómie, fyziológie a patologickej anatómie – teoretické a praktické vyučovanie          (U – ANF) (Barnišinová) U_ANF_2023_24

Odborná učebňa ekonomiky, podnikania a služieb cestovného ruchu – teoretické a praktické vyučovanie (U – EKO) (Némethová) U-EKO_2023-24

Odborná učebňa informatiky a aplikovanej informatiky (U – INF1) (Dolníková) U-INF1_2023_24

Odborná učebňa ekonomiky, účtovníctva, aplikovanej informatiky – teoretické a praktické vyučovanie         (U – INF2) (Vagnerová) poschodie U_INF2_2023_24

Odborná učebňa administratívy a korešpondencie (U – ADK) (Ondrejková) U_ADK_2023-24

Odborná učebňa potravinárskej technológie (U – PT) (Podoláková) U_PT_ 2023_224

Odborná učebňa pre úpravu srsti psov, mačiek, canisterapie (U – CAN) (Boocová) U_CAN_2023_24

Odborná učebňa odbornej praxe a vidieckej turistiky (U – VOŠ) (Boocová) U_VOŠ_2023_24

Odborná učebňa veterinárnej ambulancie (U – VET) (Košteková)     U_VET_2023_24_1    U_VET_2023_24_2

Dielňa obrábania dreva a kovov (U – DIE) (Hoferica) U _DIE_2023_24

Kynologický areál (Centrum odborného vzdelávania a prípravy COVaP) (Jakuba) U_Kynologický areál

Učebne jazykov (U – ANJ, U – NEJ)   (Uhliariková, Pechancová) U_ANJ_2023_24      U_NEJ_2023_24

Telocvičňa (U – TEL) (Horka, Uhláriková)   U_TEL_2023-2024                  

Zoznam odborných učební v školskom roku 2023/24