Naša škola sa v školskom roku 2017/2018 zapojila do projektu Mini-Erasmus v termíne od 19.11. 2017 do 23.11. 2017.

Projekt Mini-Erasmus organizuje občianske združenie Budúca generácia Európy, o.z. (Future Generation Europe) od roku 2014, v spolupráci s partnerskými vysokými školami.

Tento projekt ponúka stredoškolákom nezvyčajnú možnosť stať sa na tri dni súčasťou vysokoškolského života ako na univerzite, tak aj v mimoškolských aktivitách a dá študentom odpoveď na otázku, či je pre nich tá škola pravá alebo nie.

V tomto školskom roku sa do projektu zapojili nasledovné vysoké školy: Univerzita Komenského, Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ekonomická univerzita v Bratislave, Vysoká škola manažmentu (City University of Seattle) v Bratislave, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Technická univerzita v Košiciach.

Projektu Mini-Erasmus sa od nás zúčastnili dve študentky zo 4. T triedy: Monika Majtánová a Žaneta Kresaňová, ktoré si vyskúšali štúdium na Vysokej škole manažmentu v Bratislave – City University of Seattle.

Od pondelka do stredy naše študentky absolvovali tieto prednášky: Mikroekonómia , Základy štatistiky, Manažérska ekonomika a Obchodné právo.

Okrem vyučovania bol pre študentky pripravený každý deň aj poobedný program zložený z rôznych prednášok, workshopov  a diskusií so zástupcami študentských organizácií, mentormi, ako aj odborníkmi z praxe.

Mgr. Andrea Uhliariková