2 % z dane 2023

Milí rodičia, zamestnanci, bývalí žiaci, aj tento rok nám môžete venovať 2 % z vašej zaplatenej dane z príjmov z roku 2022. V roku 2009 sme začali spolupracovať s Nadáciou Spoločne pre región a touto formou chceme

Read More

Červené Stužky

V školskom roku 2022/2023 v čase od 05. septembra do 1. decembra prebiehal šestnásty ročník kampane Červené stužky. Organizovali sme rôzne aktivity – výroba červených stužiek, nosenie červeného alebo

Read More