2 % z dane 2023

Milí rodičia, zamestnanci, bývalí žiaci, aj tento rok nám môžete venovať 2 % z vašej zaplatenej dane z príjmov z roku 2022. V roku 2009 sme začali spolupracovať s Nadáciou Spoločne pre región a touto formou chceme

Read More