Prijímacie skúšky

Ak zákonní zástupcovia k prihláške podali „Vyhlásenie k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní“ a v ňom uvedú jedného zákonného zástupcu, všetky podania, ktoré sa

Read More

2 % z dane 2023

Milí rodičia, zamestnanci, bývalí žiaci, aj tento rok nám môžete venovať 2 % z vašej zaplatenej dane z príjmov z roku 2022. V roku 2009 sme začali spolupracovať s Nadáciou Spoločne pre región a touto formou chceme

Read More