CEZAZAR 2022

Vyhlásený je 1. ročník súťaže CEZAZAR 2022, cena za záhradnú architektúru…. Žiaci školského vzdelávacieho programu záhradná architektúra máte možnosť zapojiť sa a ukázať, čo je vo Vás, čo ste sa naučili. Už teraz

Read More

Viac ako peniaze

92 študentov z celkového počtu 121 študentov tretieho ročníka bolo úspešných v riešení výstupného testu v programe Viac ako peniaze od spoločnosti JA Slovensko a získali certifikát o úspešnom zvládnutí vzdelávania.

Read More

Na hodine Floristiky

Študenti 3.Z triedy naplno využívajú hodiny floristiky a teoretické vedomosti z dištančného vzdelávania, kde bolo menej príležitosti na praktické práce. Praje im aj školská záhrada, ktorá im ponúka

Read More