Úlohou národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva bolo vytvorenie elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky. Jeho súčasťou je aj zriadenie a vybavenie digitálnych učební, vytváranie digitálneho vzdelávacieho obsahu a vyškolenie vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov. Projekt bol financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti.

Ing. Veronika Gaboríková

Tip na školský výlet

Mapa

Turistické atraktivity

Jozef Kroner