Na našej škole bolo 19. októbra 2015 otvorené Centrum odborného vzdelávania a prípravy v kynológii.

Plán činnosti Centra pre školský rok 2017/18

Vyhodnocovacia správa_2016/2017