Ako aj minulé roky, aj tomto školskom roku sme zareagovali na výzvu ŽSK na  poskytnutie finančných prostriedkov  v rámci projektu „Vráťme šport do škôl“. Zapojili sme sa do grantového programu na podporu športových aktivít v stredných školách, čo je aj súčasťou rozvoja športu na stredných školách v rámci Národného programu.

Z podobných grantov sme už získali viacero športového náčinia a náradia pre školu – bedmintonové sety, stolnotenisové stoly, veslovací trenažér, kinballové sety, ktoré rozšírili pohybové aktivity na našej škole.

Odbor školstva a športu ŽSK  akceptoval našu žiadosť a poskytol nám finančné prostriedky na nákup 15 párov NW paličiek.

Hlavným cieľom tohto projektu je motivácia pre žiakov pravidelne cvičiť na hodinách i vo svojom voľnom čase a ponúknuť žiakom väčšiu variabilitu cvičení na hodinách telesnej a športovej výchovy. V rámci hodín telocviku bude väčší priestor na rozvoj pohybových schopností žiakov aj počas rekonštrukcie telocvične, ktorá sa plánuje od apríla.

Nordic Walking je zábavnú, finančne nenáročnú aktivitu vhodnú úplne pre každého. Dá sa praktizovať kedykoľvek, kdekoľvek a s kýmkoľvek.Je vhodná aj pre žiakov zdravotnej skupiny čiastočne oslobodení žiaci, ktorí sa zúčastňujú telesnej a športovej výchovy s úľavami v tých činnostiach, ktoré by boli kontraindikáciou. Chôdza s paličkami im môže byť veľmi vhodnou jednoduchou alternatívou. Pozitívne ovplyvňuje psychiku – uvoľňuje psychické napätie, napomáha k lepšiemu zvládnutiu stresu a odpútava od starostí každodenného života, prináša veľa pozitívnych benefitov deťom aj dospelým.

Paličky budeme využívať aj v rámci turistického kurzu, ktorý sa realizuje pre žiakov 2 ročníka a kurzu ochrany života a zdravia v 3.ročníku.

Paličky sa môžu používať aj na turistickom krúžku pre žiakov a ďalej môžu ich využívať učitelia a zamestnanci školy, čím sa zlepší aj ich psychohygiena na pracovisku a bude to mať pozitívny vplyv aj na ich zdravie.