Aktuálne informácie o činnosti krúžkov na škole:

V školskom roku 2022/2023 na škole pracuje 20 záujmových útvarov, vzdelávacie poukazy odovzdalo 386 žiakov. Činnosť krúžkov začala od 3. októbra 2022.