Aktuálne informácie o činnosti krúžkov na škole:

V školskom roku 2022/2023 na škole pracuje 22 záujmových útvarov, vzdelávacie poukazy odovzdalo 386 žiakov. Činnosť krúžkov začala od 3. októbra 2022.

Zoznam záujmových útvarov – krúžkov 2022/2023

Názov

Učiteľ

Anglický jazyk pre maturantov

Emília Čanecká

Angličtina krok za krokom

Janka Bazelidesová

Cvičenia zo slovenčiny

Ľudmila Štefíková

Cykloturistický krúžok

Peter Čuka

Environmentálny krúžok

Emília Čanecká

Fitness, kruhové tréningy

Petra Uhláriková

Fotografický krúžok

Peter Čuka

Krúžok cestovného ruchu

Miroslava Mičurová

Kynologický krúžok J

Tomáš Jakuba

Kynologický krúžok JŠ

Jan Šrámek

Literárne filmy

Ľudmila Štefíková

Online ekonómia

Katarína Némethová

Príprava psovodov z radou mládeže

Zuzana Ďurneková

Riešenie matematických úloh

Anna Zikešová

Sekretárske práce

Martina Bellová

Spoznávame prírodu

Anna Belová

Starostlivosť o psov a malé zvieratá, Mladý ekofarmár

Eleonóra Boocová

Školský parlament

Dana Višňovská

Športové hry – volejbal

Jozef Horka

Turistický

Soňa Ondrejková

Zelená škola

Marek Jakubička

ZUMBA

Eva Hulínová

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Športové hry, vedúci krúžku – Mgr. J. Horka

fotka-1 fotka-2