Aktuálne informácie o činnosti krúžkov na škole:

V školskom roku 2023/2024 na škole pracuje 15 záujmových útvarov, vzdelávacie poukazy odovzdalo 396 žiakov. Činnosť krúžkov začala od 2. októbra 2023.

P. č.Názov krúžkuVedúci krúžku
1Angličtina krok za krokom k maturiteIng. Janka Bazelidesová
2Spoznávame príroduIng. Anna Belová
3Mladý ekofarmár, starostlivosť o psov a malé  zvieratáIng. Eleonóra Boocová
4Environmentálny krúžokIng. Emília Čanecká
5Cykloturistický krúžokDoc. PaedDr. Peter Čuka PhD.
6Kynologický krúžok – príprava psovodov z radov mládežeZuzana Ďurneková
7Športové hryMgr. Jozef Horka
8Kynologický krúžok JMgr. Tomáš Jakuba, PhD.
9Zelená školaMgr. Marek Jakubička
10Školský parlamentIng. Monika Kaplárová
11ADK – zdokonaľovanie výkonuPaedDr. Soňa Ondrejková
12Literárne filmyPaedDr. Ľudmila Štefíková
13Cvičenia zo SJLPaedDr. Ľudmila Štefíková
14Krúžok fitness, kruhové tréningyMgr. Petra Uhláriková
15Riešenie matematických úlohMgr. Anna Zikešová