Aktuálne informácie o činnosti krúžkov na škole:

Počas dištančného vzdelávania sa mimoriadne  prerušuje činnosť záujmových útvarov v škole, riaditeľ školy zabezpečil podľa podmienok a možností záujmové vzdelávanie dištančnou formou.  Na našej škole budú pracovať týmto spôsobom krúžky: Angličtina krok za krokom, Ekonomika cestovného ruchu, Krúžok cestovného ruchu, Kynologický krúžok – príprava psovodov z radov mládeže, Spoznávame prírodu, Žiacka školská rada.

https://www.spospredza.edu.sk/2020/10/kruzkova-cinnost-pozastavena-usmernenim-z-30-09-2020/

V školskom roku 2020/2021 na škole pracuje 15 záujmových útvarov:

Názov záujmového útvaru Vedúci  záujmového útvaru
Angličtina krok za krokom Janka Bazelidesová
Ekonomika cestovného ruchu Katarína Némethová
Environmentálny Emília Čanecká
Fitness Petra Uhláriková
Krúžok cestovného ruchu Miroslava Mičurová
Kynologický krúžok – Jakuba Tomáš Jakuba
Príprava psovodov z radov mládeže Zuzana Ďurneková
Spoznávame prírodu Anna Belová
Starostlivosť o psov a malé zvieratá Eleonóra Boocová
Športová kynológia Jan Šrámek
Športové hry – volejbal Katarína Jurkovičová
Športový krúžok Jozef Horka
Turistický Soňa Ondrejková
Včelársky krúžok Jarmila Tarožíková
Žiacka školská rada Dana Višňovská

Športové hry, vedúci krúžku – Mgr. J. Horka

fotka-1 fotka-2