Aktuálne informácie o činnosti krúžkov na škole:

Zoznam a rozvrh záujmových útvarov – krúžkov v školskom roku 2021/2022

Krúžky_rozvrhy_jednotlivo_ 2021/2022

V školskom roku 2021/2022 na škole pracuje 19 záujmových útvarov:

Názov krúžku Vedúci krúžku Náplň
Tvorba mediálnych obsahov Ivan Bačikovský Tvorba a spracovanie videa, fotografií, internetových článkov
Angličtina krok za krokom k maturite Ing. Janka Bazelidesová Zopakovanie a upevnenie prebratého učiva, opakovanie gramatiky, príprava na maturitu, čítanie a počúvanie s porozumením, opakovanie maturitných tém, hry v angličtine aj online
Sekretárske práce Ing. Martina Bellová Oboznámiť žiakov s administratívou, písomnosťami a sekretárskymi prácami vo firmách
Spoznávame prírodu Ing. Anna

Belová

Spoznávanie rastlín, liečivých rastlín, pohorí, národné parky, chránené územia, návšteva výstav s aktuálnou problematikou, turistika v prírode
Starostlivosť o psov a malé  zvieratá Ing. Eleonóra Boocová Metodika strihania, úpravy srsti, ošetrenie zvierat, metodiky prvej pomoci pre zvieratá, účasť na výstavách psov, DOD, exkurzie
Environmentálny krúžok Ing. Emília Čanecká Príprava environmentálnych projektov, súťaží a prezentácií, výlety do prírody, besedy s env. organizáciami, dobrovoľnícka činnosť
Kynologický krúžok – príprava psovodov z radov mládeže Zuzana Ďurneková Agility, triky so psom, poslušnosť, obratnosť, mantrailing, plocha
Športové hry Mgr. Jozef

Horka

Zdokonaľovanie herných činností v loptových hrách
Kynologický krúžok J Mgr. Tomáš Jakuba Základný výcvik psov
Zelená škola Mgr. Marek Jakubička Realizácia aktivít z akčného plánu Zelenej školy
Športové hry – volejbal Mgr. Katarína Jurkovičová Zdokonaľovanie pohybových zručností  vo volejbale, príprava žiakov na školské a mimoškolské turnaje
Kynologický krúžok MK Ing. Monika Kaplárová Hry so psom, hlavolamy pre psov, psie triky
Krúžok cestovného ruchu Ing. Miroslava Mičurová Práca s online učebnicou ekonómie (Ja Slovensko), príprava na súťaže, akcie školy, Spracovanie propagačných materiálov, agendy na sprievodcovskú činnosť, mapovanie Severopovažského regiónu, akvizičná činnosť
Online ekonómia Ing. Katarína Némethová Online učebnica ekonómie, učebné texty, zadania, testy. Príprav k MS a prijímacím pohovorom.
Krúžok tvorivo-odbornej činnosti Ing. Bronislava Poljak Lamrichová Vypracovanie portfólia potrebného pre účely prihlásenia sa na VŠ – odbor záhradná a krajinná architektúra, príprava posterov, prezentácií, výkresov
Kreatívna kresba Ing. Bronislava Poljak Lamrichová Základy kresby, techniky kresby, kolorovania, sadovnícke kreslenie, základy techniky skicovania priestoru, štylizovaná kresba v záhradnej a krajinnej architektúre
Kynologický krúžok Jan Šrámek Športová kynológia
Krúžok fitness, kruhové tréningy Mgr. Petra Uhláriková Vedenie kruhových tréningov. Posilňovanie. Formovanie postavy, zníženie telesného tuku, zlepšenie kondície, zlepšenie kardiovaskulárnej činnosti, zlepšenie zdravotného stavu
Žiacka školská rada Mgr. Dana Višňovská Plán práce ŽŠR, aktivity ŽŠR, organizácia celoškolských podujatí, práce s teamom

Športové hry, vedúci krúžku – Mgr. J. Horka

fotka-1 fotka-2