TriedaTriedny učiteľ
I.ATMgr. Jozef Horka
I.FPIng. Beáta Latková
I.KMgr. Anna Zikešová
I.LPaedDr. Soňa Ondrejková
I.ZPhDr. Janka Romanová
II.ATIng. Anna Belová
II.FPIng. Eva Hulínová
II.KMgr. Andrea Uhliariková
II.LMgr.  Michaela Chabadová
II.ZIng.   Miriama Škorvánková
III.ATIng. Jana Kundrátová
III.KIng.  Monika Kaplárová
III.LMgr. Marek Jakubička
III.MPIng.  Iveta Suríková
III.ZMgr. Zuzana Bušíková
IV.ATIng. Martina Bellová
IV.KIng. Juraj Holienka
IV.LMVDr. Veronika Košteková
IV.MPMgr. Petra Uhláriková
IV.ZIng. Jarmila Dudoňová

A       4210 M  agropodnikanie 11 agroturistika  (1. – 4. ročník)

F       4210 M agropodnikanie 04 farmárstvo (1. a 2. ročník)

K       4210 M  agropodnikanie 18 kynológia (1. – 4. ročník)

L       4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygiena 02 hygienická a laboratórna služba (1. – 4. ročník)

M      4210 M agropodnikanie, 08 poľnohospodársky manažment (3. a 4. ročník)

P       2940 M potravinárstvo 09 potravinár – kvalitár (1. – 3. ročník)

P       2940 M  potravinárstvo 05 spracúvanie mlieka  (4. ročník)

T       6324 M  manažment regionálneho cestovného ruchu (1. – 4. ročník)

Z       4211 M záhradníctvo 26 sadovnícka a krajinárska tvorba (1. – 4. ročník)