TriedaTriedny učiteľ
I.ATIng. Anna Belová
I.FPIng. Eva Hulínová
I.KMgr. Andrea Uhliariková
I.LMgr.  Michaela Chabadová
I.ZIng.   Miriama Škorvánková
II.ATIng. Jana Kundrátová
II.KIng.  Monika Kaplárová
II.LMgr. Marek Jakubička
II.MPIng.  Iveta Suríková
II.ZMgr. Zuzana Bušíková
III.ATIng. Martina Bellová
III.KIng. Juraj Holienka
III.LMVDr. Veronika Košteková
III.MPMgr. Petra Uhláriková
III.ZIng. Jarmila Dudoňová
IV.ATIng. Emília Čanecká
IV.EPPaedDr. Ľudmila Štefíková
IV.KMgr. Katarína Štalmachová
IV.LMVDr. Magdaléna Barnišinová, PhD.
IV.MZRNDr. Zuzana Brecíková

A       4210 M  agropodnikanie 11 agroturistika  (1. – 4. ročník)

E       4236 M  ekonomika pôdohospodárstva (4. ročník)

F       4210 M agropodnikanie 04 farmárstvo (1. ročník)

K       4210 M  agropodnikanie 18 kynológia (1. – 4. ročník)

L       4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygiena 02 hygienická a laboratórna služba (1. – 4. ročník)

M      4236 M  ekonomika pôdohospodárstva (2. – 4. ročník)

P       2940 M potravinárstvo 09 potravinár – kvalitár (1. a 2. ročník)

P       2940 M  potravinárstvo 05 spracúvanie mlieka  (3. a 4. ročník)

T       6324 M  manažment regionálneho cestovného ruchu (1. – 4. ročník)

Z       4211 M záhradníctvo 26 sadovnícka a krajinárska tvorba (1. – 4. ročník)