TriedaTriedny učiteľ
I.ATIng. Jana Kundrátová
I.KIng. Monika Kaplárová
I.LMgr. Marek Jakubička
I.MPIng.  Iveta Suríková
I.ZMgr. Zuzana Bušíková
II.ATIng. Martina Bellová
II.KIng. Juraj Holienka
II.LMVDr. Veronika Košteková
II.MPMgr. Petra Uhláriková
II.ZIng. Jarmila Dudoňová
III.ATIng. Emília Čanecká
III.EPPaedDr. Ľudmila Štefíková
III.KMgr. Katarína Štalmachová
III.LMVDr. Magdaléna Barnišinová, PhD.
III.MZRNDr. Zuzana Brecíková
IV.ATMgr. Katarína Drdáková
IV.KIng. Eleonóra Bocoová
IV.LIng. Ján Lazar
IV.MZIng. Beáta Latková
IV.PIng. Katarína Podoláková
III.VRNDr. Ľubica Vagnerová

A       4210 M  agropodnikanie 11 agroturistika  (1. – 4. ročník)

E       4236 M  ekonomika pôdohospodárstva (3. ročník)

K       4210 M  agropodnikanie 18 kynológia (1. – 4. ročník)

L       4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygiena 02 hygienická a laboratórna služba (1. – 4. ročník)

M      4236 M  ekonomika pôdohospodárstva (1. – 4. ročník)

P       2940 M  potravinárstvo 05 spracúvanie mlieka  (2. 3. a 4. ročník)

P       2940 M  potravinárstvo  09 potravinár – kvalitár  (1. ročník)

T       6324 M  manažment regionálneho cestovného ruchu (1. – 4. ročník)

Z       4211 M záhradníctvo 26 sadovnícka a krajinárska tvorba (1. – 4. ročník)

V       4221 Q  vidiecka turistika (3. ročník)