Trieda Študijný odbor  Počet žiakov
celkom dievčatá chlapci
I. AT agropod. – agroturistika 13 12 1
man. regionál. cest. ruchu 11 8 3
I. K agropodnikanie – kynológia 24 22 2
I. L veterinárstvo – hyg. a lab. služba 31 29 2
I. MP agropod. – poľnohos. manažment 13 11 2
potravinárstvo – sprac. mlieka 13 10 3
I. Z zahrad. – sad a krajinárska 17 12 5
1. ročník spolu: 122 104 18
II. AT agropod. – agroturistika 11 9 2
man. regionál. cest. ruchu 13 9 4
II. EP ekonomika pôdohospodárstva 11 10 1
potravinárstvo – sprac. mlieka 12 3 3
II. K agropodnikanie – kynológia 22 16 6
II. L veterinárstvo – hyg. a lab. služba 26 22 4
II. MZ agropod. – poľnohos. manažment 12 8 4
zahrad. – sad a krajinárska 12 10 2
2. ročník spolu: 119 87 26
III. AT agropod. – agroturistika 10 7 3
man. regionál. cest. ruchu 15 14 1
III. K agropodnikanie – kynológia 27 24 3
III. L veterinárstvo – hyg. a lab. služba 29 25 4
III. MZ agropod. – poľnohos. manažment 9 4 5
zahrad. – sad a krajinárska 16 14 2
III. P potravinárstvo – sprac. mlieka 16 12 4
3. ročník spolu: 122 100 22
IV. AZ agropod. – agroturistika 8 7 1
zahrad. – sad a krajinárska 16 9 7
IV. L veterinárstvo – hyg. a lab. služba 32 28 4
IV. MK agropod. – poľnohos. manažment 11 5 6
agropodnikanie – kynológia 18 17 1
IV. T man. regionál. cest. ruchu 17 13 4
4. ročník spolu: 102 79 23
Počet žiakov SOŠ 465 370 89
II. V vidiecka turistika 10 7 3
Počet žiakov VOŠ 10 7 3
Celkový počet žiakov  475 377 92