Podmienky pre prijatie na štúdium na strednú školu pre školský rok 2024/25 sú aktualizované a schválené pedagogickou radou. Podmienky na prijímacích skúškach sú nasledujúce.