Exkurzia do Martina

Návšteva Literárneho múzea Slovenskej národnej knižnice a návšteva Matice slovenskej

Dňa 05. 06. 2024 triedy II. AT a II. FP navštívili v Martine  Literárne múzeum Slovenskej národnej knižnice a Maticu slovenskú.

Cieľom exkurzie bolo u žiakov upevniť a posilniť ich národné povedomie a hrdosť na svojich predkov. Žiaci si prehĺbili svoje poznatky z oblasti budovania moderného slovenského národa, kodifikácie spisovnej slovenčiny, umeleckých diel našich literárnych autorov. Po odbornom výklade lektorky Literárneho múzea si žiaci pozreli vzácne expozície plné obrazových, literárnych i iných diel našich popredných umelcov. Zážitok z návštevy múzea bol umocnený tým, že múzeum sídli v historickej budove Matice slovenskej (z r. 1865). Z Literárneho múzea sa žiaci presunuli do Matice slovenskej, kde v reprezentatívnych priestoroch tejto našej ustanovizne si vypočuli  informácie o jej vzniku, význame, činnosti a boli zodpovedané otázky žiakov i pedagógov. V blízkosti Matice slovenskej na Memorandovom námestí si žiaci pripomenuli významné okamihy dejín nášho národa, keď 7. 6. 1861 práve na tomto mieste zaznievali požiadavky slovenského národa na vlastný jazyk, vlastné školy a národnú ustanovizeň.

Mgr. Petra Uhláriková a Ing. Eva Hulínová