Viac ako peniaze

92 študentov z celkového počtu 121 študentov tretieho ročníka bolo úspešných v riešení výstupného testu v programe Viac ako peniaze od spoločnosti JA Slovensko a získali certifikát o úspešnom zvládnutí vzdelávania.

Read More

Na hodine Floristiky

Študenti 3.Z triedy naplno využívajú hodiny floristiky a teoretické vedomosti z dištančného vzdelávania, kde bolo menej príležitosti na praktické práce. Praje im aj školská záhrada, ktorá im ponúka

Read More

ISIC preukaz

Od 15. 05. 2021 začína fungovať nová platobná brána pre bezhotovostnú úhradu za preukazy a známky ISIC/ITIC. Vstup do platobnej brány je: https://isic.sk/platbaskoly/ Žiaci/rodičia a učitelia tam môžu uhrádzať

Read More