Výsledky prijímacích skúšok pre školský rok 2020/21:

Všetkým uchádzačom o prijatie bude zaslané rozhodnutie o prijatí, respektíve o neprijatí do troch dní od konania II. termínu prvého kola. Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční …………………………… v čase od 8.00 – 16.00 h.

Na zápis musíte mať zápisný lístok, ktorý vydáva základná škola, vypísanú návratku a ak prejavíte záujem o preukaz študenta ISIC, tak vypísanú žiadosť o jeho vydanie a 20 €.

Internát naša škola nemá, ale žiaci majú možnosť využiť internáty stredných škôl v Žiline (Internát pri Strednej zdravotníckej škole Žilina na Hlbokej ceste – momentálne je v rekonštrukcii, Internát pri Strednej odbornej škola stavebnej na Tulipánovej ulici a Internát Spojenej školy na Rosinskej ceste 4 v Žiline)

Prihláška na ubytovanie na Internáte SOŠs Tulipánová, Žilina

Prihláška na ubytovanie na Internáte na Spojenej škole, Rosinská cesta 4, Žilina