Školský rok 2021/2022


Na stránke MŠVVaŠ SR sú aktualizované niektoré dokumenty:

https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

11. 10. 2021 – Aktualizácia z dôvodu vydania novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva – Príloha č. 1 a Príloha č. 1a.

4. 10. 2021 – Zverejnenie aktualizovaného manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR a usmernenia k preberaniu antigénových testov

29. 9. 2021 – Zverejnenie aktualizovaného dokumentu Odovzdávací a preberací protokol slúžiaci na preberanie antigénových samotestov rodičmi od škôl

Platné opatrenia pre región Žilina:

https://automat.gov.sk/zilina

Školský semafor:

https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

https://www.minedu.sk/data/att/20698.pdf

Zaujímavé informácie pre oblasť športu:

https://covidsemafor.sportcenter.sk/domov

Ďalšie informácie:

https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-predstavilo-pravidla-fungovania-skol-od-septembra-2021/

https://www.minedu.sk/sprievodca-skolskym-rokom/

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-s-ucinnostou-od-1-9-2021/

https://korona.gov.sk/covid-automat-na-slovensku/

Vstup do školy je oboma vchodmi priebežne od 6.40 h.

Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter.

Žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch strednej školy, vrátane svojej triedy.

 ⦁ stravovanie v školskej jedálni

Vedenie školy a vedúca školskej jedálne pri SOŠPaSV v Žiline oznamuje, že  z dôvodu protipandemických opatrení (zmenšiť koncentráciu stravníkov v tom istom čase v ŠJ)  od 13. septembra 2021 do odvolania sa vydávajú obedy nasledovne:

Časové rozpätie výdaja obedaStravníci
11.00 – 11.45cudzí stravníci
11.50 – 13.30zamestnanci školy
12.05 – 12.35žiaci školy okrem***
12.40 – 12.55cudzí stravníci

***žiakov, ktorí majú v daný deň majú 5. a 6. vyučovaciu hodinu s 1 učiteľom

alebo majú súvislú učebnú prax sa budú riadiť nasledovným rozvrhom:

5. v. h.: 11.20 – 12.05, 5 minútová prestávka, 6. v. h.: 12.10 – 12.55

obed: od 12.55 do 13.25

  • pri vstupe do ŠJ rešpektovať zásadu R.O.R., nezabudnúť na vstup s rúškom, primeraný odstup a dezinfekciu rúk
  • odporúča sa nemiešať triedy, žiaci 1 triedy stáť spolu v rade a sedieť spolu pri stoloch
  • počas stravovania prebieha pravidelná dezinfekcia priestorov v školskej jedálni

Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred školou.

Stredná škola v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečí dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy.