Školský rok 2023/2024

Dokumenty týkajúce sa organizácie školského roka, termínov prázdnin zo stránky MŠVVaŠ SR:

https://www.minedu.sk/sprievodca-skolskym-rokom-20232024/

Školský rok 2022/2023

Dokumenty týkajúce sa organizácie školského roka, termínov prázdnin a dokumentov o COVID – 19 zo stránky MŠVVaŠ SR:

https://www.minedu.sk/sprievodca-skolskym-rokom/

https://www.minedu.sk/zelena-otvorenym-skolam/

https://www.minedu.sk/rozhodnutia-a-usmernenia-v-case-covid-19/

Školský rok 2021/2022

Aktuálne informácie od 10. 05. 2022

Ministerstvo školstva za účelom aj naďalej udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach zostavilo „USMERNENIE K BEZPEČNÉMU PROSTREDIU V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH  POČAS PANDÉMIE OCHORENIA COVID-19 A MIMORIADNEJ SITUÁCIE“, ktoré je platné po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie v čase, keď ŠKOLSKÝ SEMAFOR je pre zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie pozastavený

https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/


Uvoľňujú sa opatrenia ohľadom COVID – 19. Respirátory budú od štvrtka 21. 04. 2022 povinné len v domovoch sociálnych služieb a nemocniciach.
Izolácia pozitívne testovaných ľudí sa nemení. Naďalej platí povinná 5-dňová karanténa, ak človek nemá posledných 24 hodín príznaky. Ak má, o ukončení karantény rozhodne jeho lekár. Po ukončení karantény je človek povinný nosiť ešte päť dní respirátor. Končí sa povinnosť nastúpiť do karantény pre osoby, ktoré boli v kontakte s pozitívne testovanou osobou.

https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=5127:informacia-o-novych-vyhlakachnk-prekrytiu-dychacich-ciest-a-domacej-izolacii-ankarantene&catid=56:tlaove-spravy&Itemid=62

Na stránke MŠVVaŠ SR sú uverejnené podmienky pre školy – Školský semafor, ktorými sa riadime od pondelka 28. 02. 2022.
https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-s-ucinnostou-od-28-februara-2022/

https://automat.gov.sk/zilina

Podľa aktuálnych pokynov platí, že od 19. 01. 2022 sa môže krúžková a iná mimoškolská činnosť (šport, rôzne súťaže) realizovať v režime OTP (očkovaný, testovaný, prekonaný do 180 dní). Pokiaľ sú v krúžku žiaci 1 triedy, tak bez obmedzení. Odporúčame našim žiakom, ak pôjdu na krúžok, spraviť si Ag samotest a v EduPage vyplniť oznámenie o použití Ag samotestu.

Telesná a športová výchova v interiéri sa realizuje bez premiešavania tried.

Otvorenie školy po vianočných prázdninách v pondelok 10. 01. 2022

Rozhodnutie ministra školstva s účinnosťou od 13. 12. 2021

S účinnosťou od 13. decembra do 17. decembra 2021 sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie
v stredných školách.
Riaditeľ školy zabezpečí dištančné vzdelávanie pre žiakov počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v škole.

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-s-ucinnostou-od-13-12-2021/

Aktuálne informácie ohľadom súčasného stavu od 25. 11. 2021:

https://korona.gov.sk/nudzovy-stav-a-zakaz-vychadzania-od-25-novembra-2021/

https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4933:informacia-knvyhlakam-uvz-platnym-od-tvrtka-25112021-prevadzky-hromadne-podujatia-dychacie-cesty-anod-pondelka-29112021-povinny-reim-otp-na-pracovisku&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

https://www.ip.gov.sk/koronavirus-informacie/?ip=


Na stránke MŠVVaŠ SR sú aktualizované niektoré dokumenty:
dňa 26. 11. 2021!!!

https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

11. 10. 2021 – Aktualizácia z dôvodu vydania novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva – Príloha č. 1 a Príloha č. 1a.

28. 10. 2021 – Zverejnenie aktualizovaného manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR a usmernenia k preberaniu antigénových testov

29. 9. 2021 – Zverejnenie aktualizovaného dokumentu Odovzdávací a preberací protokol slúžiaci na preberanie antigénových samotestov rodičmi od škôl

Platné opatrenia pre región Žilina:

https://automat.gov.sk/zilina

Školský semafor:

https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

https://www.minedu.sk/data/att/20698.pdf

Zaujímavé informácie pre oblasť športu:

https://covidsemafor.sportcenter.sk/domov

Ďalšie informácie:

https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-predstavilo-pravidla-fungovania-skol-od-septembra-2021/

https://www.minedu.sk/sprievodca-skolskym-rokom/

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-s-ucinnostou-od-1-9-2021/

https://korona.gov.sk/covid-automat-na-slovensku/

Vstup do školy je oboma vchodmi priebežne od 6.40 h.

Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter.

Žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch strednej školy, vrátane svojej triedy.

 ⦁ stravovanie v školskej jedálni

Vedenie školy a vedúca školskej jedálne pri SOŠPaSV v Žiline oznamuje, že  z dôvodu protipandemických opatrení (zmenšiť koncentráciu stravníkov v tom istom čase v ŠJ)  od 13. septembra 2021 do odvolania sa vydávajú obedy nasledovne:

Časové rozpätie výdaja obedaStravníci
11.00 – 11.45cudzí stravníci
11.50 – 13.30zamestnanci školy
12.05 – 12.35žiaci školy okrem***
12.40 – 12.55cudzí stravníci

***žiakov, ktorí majú v daný deň majú 5. a 6. vyučovaciu hodinu s 1 učiteľom

alebo majú súvislú učebnú prax sa budú riadiť nasledovným rozvrhom:

5. v. h.: 11.20 – 12.05, 5 minútová prestávka, 6. v. h.: 12.10 – 12.55

obed: od 12.55 do 13.25

  • pri vstupe do ŠJ rešpektovať zásadu R.O.R., nezabudnúť na vstup s rúškom, primeraný odstup a dezinfekciu rúk
  • odporúča sa nemiešať triedy, žiaci 1 triedy stáť spolu v rade a sedieť spolu pri stoloch
  • počas stravovania prebieha pravidelná dezinfekcia priestorov v školskej jedálni

Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred školou.

Stredná škola v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečí dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy.