V školskom roku 2016/2017 sa naša škola Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku zapojila do projektu E-twinning – medzinárodná spolupráca škôl prostredníctvom internetu. Projekt bol zameraný na tínedžerov z rozličných krajín Európy. Na pripravovanom projekte sme spolupracovali s týmito krajinami: s Gréckom a Tureckom.

Študenti sa spoznávali navzájom prostredníctvom videí, krátkych filmov, e-mailov, prezentáciou ale aj tradičnou formou – výmenou pohľadníc.

Do projektu sa zapojila turecká stredná odborná škola v meste Izmir ako aj naši žiaci z odboru cestovný ruch. Žiaci sa navzájom predstavili prostredníctvom krátkeho videa. Spoločne sme vytvorili prezentáciu našej školy v anglickom jazyku. Spolu so žiakmi sme sa vyrazili do mesta Žilina natočiť video, kde sme chceli ukázať naším tureckým partnerom jeho najkrajšie pamiatky a tajomné zákutia.

Pre študentov to bola vhodná  príležitosť predviesť sprievodcovskú činnosť v anglickom jazyku ako aj odbúrať zábrany v komunikácii s týmto jazykom. Naším študentom sa projekt páčil a radi by sa podobného projektu zúčastnili aj v budúcnosti.

Ing. Janka Bazelidesová