Školský rok: 2023/2024

Ing. Ľubomír Schvarc riaditeľ školy riaditel@sospsvza.sk

Mgr. Elena Raždíková zástupkyňa RŠ zastupca@sospsvza.sk

Ing. Dušan Matúšek zástupca RŠ dusan.matusek@sospsvza.sk