Žiaci študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu sa na praxi zúčastňujú odborných exkurzií stravovacích a ubytovacích zariadení, rôznych výstav.

Žiaci študijného odboru agropodnikanie, kynológia vrámci učebnej praxe majú možnosť absolvovať workshopy a prednášky na rôzne témy týkajúce sa kynológie – canisterapia, vodná záchrany, nebezpečné priestory, revír, lavínové nebezpečenstvo, mantrailing, hersenwerk. Žiaci prax vykonávajú v organizáciách zaoberajúcich sa športovou, pracovnou, záchranárskou a pomocnou kynológiou.