Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Žilina.

Predmetom zákazkystavebné úpravy objektov Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku Žilina, Predmestská 82, 01001 Žilina:

  • vytvorenie novej veterinárnej učebne z existujúcich priestorov garáží
  • budova školy – vytvorenie nových sociálnych priestorov (WC) pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Jedná sa o vytvorenie nového WC na každom podlaží v celkovom počte 4 ks. Stavebné práce v rámci tohto objektu: elektroinštalácia, zdravotechnika, izolácie proti vode a vlhkosti, podlahy z keramických dlaždíc, keramické obklady.
  • jazyková učebňa – anglického jazyka. V predmetnej miestnosti sa bude dopĺňať len technické vybavenie.
  • jazyková učebňa – nemeckého jazyka. V predmetnej miestnosti sa bude dopĺňať len technické vybavenie.

Celková odhadovaná hodnota bez DPH: 165 373.66 EUR