Vedúci učebne: RNDr. Ľubica Vagnerová

Prevádzkový poriadok učebne