Vedúca učebňa: PaedDr. Soňa Ondrejková

Prevádzkový poriadok odbornej učebne ADK