Vedúca učebne: PaedDr. Soňa Ondrejková

Prevádzkový poriadok odbornej učebne ADK