Prevádzkový poriadok učebne

Vedúci učebne: Mgr. Ľudmila Kruželová