Prevádzkový poriadok učebne

Vedúci učebne: Mgr. Marek Jakubička