Vedúca učebne: Ing. Eleonóra Boocová

Prevádzkový poriadok učebne