Vedúca učebne: Ing. Anna Dolníková

Prevádzkový poriadok učebne INF prízemie