Vedúci dielne: Ing. Štefan Hoferica

Prevádzkový poriadok školskej dielne