Vedúci dielne: Ing. Štefan Moravčík

Prevádzkový poriadok školskej dielne