Vedúci učebne: RNDr. Zuzana Breciková

Prevádzkový poriadok