Vedúci učebne: MVDr. Magdaléna Barnišinová, PhD.

Prevádzkový poriadok učebne kynológie