Vedúci učebne: Mgr. Tomáš Jakuba, PhD.

Prevádzkový poriadok učebne kynológie