Vedúca učebne: Ing. Jarmila Dudoňová

Prevádzkový poriadok učebne