Prevádzkový poriadok učebne anatómie, fyziológie a patologickej anatómie

Vedúci učebne: MVDr. Magdaléna Barnišinová