Zodpovední vedúci: MVDr. Barnišinová Magdaléna, PhD.

Prevádzkový poriadok: