Vedúca učebne: Ing. Katarína Podoláková

Prevádzkový poriadok učebne