Červené Stužky

V školskom roku 2022/2023 v čase od 05. septembra do 1. decembra prebiehal šestnásty ročník kampane Červené stužky. Organizovali sme rôzne aktivity – výroba červených stužiek, nosenie červeného alebo bieleho oblečenia počas Svetového dňa HIV/AIDS.

Na hodinách Etickej výchovy, náboženskej výchovy, občianskej náuky, triednických hodinách sme si pozreli DVD HIV/AIDS, prípadne Youtube prednášku. V mesiaci december nás navštívili medičky z Martina, ktoré prednášali na tému zdravia a zahrnuli do nej i tému duševného zdravia. Taktiež sme sa ako škola zapojili do výtvarnej súťaže. Ako vyučujúca anglického jazyka som si pripravila hodinu na tému HIV/AIDS.

Do kampane sa určite zapojíme i o rok.

Mgr. Michaela Chabadová