Výsledky školského kola SOČ

Odbor O7 Pôdohospodárstvo /poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo/

1.miesto    Anna Brezániová, 4. MZ, Téma: Revitalizácia areálu školskej záhrady v obci Jasenové, Konzultant Ing. Bronislava Poljak Lamrichová

2. miesto   Denis Marčan, 4. AT, Téma: Silážovanie, Konzultant Ing. Štefan Moravčík

Odbor 15 Ekonomika a riadenie

1.miesto  Matej Dujčík, 4. MZ, Téma  Ekonomika výroby jačmeňa, Konzultant Ing. Katarína Némethová

2. miesto  Dávid  Paľovčík, 4. MZ, Téma: Ekonomika výroby ovsa, Konzultant Ing. Katarína Némethová

Hodnotiaca komisia

 Ing. Beata Latková, Ing. Jarmila Dudoňová, Mgr. Dana Višňovská

Ďakujeme všetkým zúčastneným