Vyučovanie exkurznou formou – laznícke osídlenia

V pondelok 14. júna 2021 sme sa zúčastnili vyučovania exkurznou formou z predmetu Ekonomika cestovného ruchu – cvičenia v teréne.   Cestou zo Žiliny do Dlhého Poľa nám sprievodcovala pani prof. Mičurová. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí o primárnej a sekundárnej ponuke  v nádherných Severopovažských obciach, ktorými sme prechádzali. Našou úlohou bolo zmapovať laznícke osídlenie vo vybraných častiach, pripraviť jednodňový výlet pre vybranú cieľovú skupinu a urobiť kalkuláciu.  V Dlhom Poli sme absolvovali trochu náročnejšiu turistiku do horskej časti Čupec 819 m. n. m. Prvou zastávkou bolo bačovisko, kde sme sa od ešte žijúcej obyvateľky lazov dozvedeli zaujímavosti o ťažkom živote v minulosti, chove hospodárskych zvierat a pestovaní plodín. Pozreli sme si aj staré poľnohospodárske stroje, ktoré sa  na mieste nachádzali. Pokračovali sme trasou k ďalším chalupám, kde nám pani profesorka poskytla výklad o histórii jednotlivých usadlostí a orientácii v teréne. Prvú časť trasy sme zakončili na najvyššej poľnohospodárskej usadlosti pod vrchom Čupec, kde sme sa občerstvili a kochali pohľadom na krásnu okolitú prírodu. Následne sme pokračovali výstupom – vrch Čupec, odkiaľ sa nám naskytol nádherný pohľad na okolité vrchy s mapovaním terénu od nášho spolužiaka Dávida.  Po zostupe sme sa zastavili u mladého farmára Maroša, kde sme získali poznatky o chove kôz a kráv.   Príroda bola ako maľovaná i vďaka slnečnému, no trochu chladnému počasiu. Vyučovanie v teréne nám nielen získalo rozšíriť si nové obzory, ale posunulo nás bližšie k rešpektu voči prírode a obyvateľom s ňou spätých. Keďže sme študenti pomaturitného štúdia Vidiecka turistika, nie je vylúčené, že niektorí z nás si vyberú pôsobenie v tejto náročnej, ale krásnej oblasti. 

Žiaci 2.V triedy