Hodina biológie trochu inak

Naši študenti sa učia na hodinách biológie aj zážitkovým spôsobom. Žiaci 1. Z dostali od pána učiteľa Mgr. Mareka Jakubičku za úlohu odhadnúť, koľko druhov rastlín podľa nich rastie na 1 m2, odhad si zapísali (žiaci boli rozdelení do dvojčlenných skupín, bolo ich 5). Následne sa vybrali do terénu – exteriéru našej školy. Cieľom bolo nazbierať čo najviac druhov rastlín. Keď sa vrátili, spočítali počet druhov, výsledok si porovnali s odhadom (odhad niektorých skupín bol aj o viac ako 100 % nižší). Rastliny si nalepili na papier a podľa kľúča sa snažili určiť čo najviac druhov.