Školské kolo SOČky v školskom roku 2016/2017

Školské kolo SOČ sa uskutočnilo 22. februára 2017. Žiaci našej školy súťažili v  5 odboroch. Súťažiacich prác bolo  spolu 9 a 1 práca, ktorú prišla predstaviť študentka družobnej školy z Albrechtova střední Českého Tešína. Odborná komisia v zložení Ing. Dušan Matúšek, Mgr. Dana Višňovská, Ing. Monika Kaplárová a  Ing. Anna Hromková konštatovala, že práce v tomto roku boli vypracované na veľmi dobrej úrovni  a výsledky sú nasledovné:

Odbor  01 Problematika voľného času

1. miesto  Martina Markušová,  3. K      Poľovné psy na Slovensku ich využitie a rozšírenosť

2. miesto  Erika Podhorská, 3. K            Výcvik psa záchranára na prehľadávanie ruín budov podľa MP IRO

 

Odbor 04 Biológia

1. miesto   Dávid Breja,  2. AZ                     Pestrec mariánsky – význam a agrotechnika

 

Odbor 05 Životné prostredie, geografia, geológia

1. miesto  Natália Zelná, 3. Z                          Projekt verejného priestranstva na sídlisku Hájik

 

Odbor 07 Pôdohospodárstvo/poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo/

 1. miesto    Dominika Adamusíková, 4. Z    Návrh pietnej zelene

2. miesto    Andrej Ďuratný, 4. Z                     Návrh verejnej zelene v obci – námestie  

3. miesto    Dávid Mičura, 3. AE                      Využitie krmovín v Poľovníckej spoločnosti Kotešová-Svederník


Odbor  08 Cestovný ruch, hoteliérstvo a gastronómia

 1. miesto  Nina Veľká, 2. AZ                           Využitie poľovníckych zvykov a tradícií v agroturistike

 

Write a comment

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.