Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že 21. 12. 2016 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR „Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní“.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 21.12.2016

V Ý Z V U

na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Prioritná os:                       2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita:         2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ:                 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Kód výzvy:                          IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3

 

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=10948

V prípade ďalších informácií neváhajte kontaktovať Mgr. Juliána Lancošová.

 

Manažér programovania a metodiky | Odbor koordinácie subjektov implementácie programov regionálneho rozvoja a CLLD | Sekcia programov regionálneho rozvoja

 

Write a comment

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.