SWAP

Kolektív zelenej školy pripravil a rozbehol na škole projekt SWAP. Swap je vzájomná výmena oblečenia a zároveň účinný a priateľský spôsob ako dať svojmu peknému, nepoškodenému a vyčistenému oblečeniu druhú šancu.No

Read More