Regeneratívne poľnohospodárstvo a rovesnícke učenie

Dňa 4.9.2023 sa uskutočnila druhá fáza projektu rovesníckeho učenia o regeneratívnom poľnohospodárstve s témami mikrozelenina kompostovanie.

Opäť nás navštívili žiaci partnerskej školy ZŠ Nošovce. Žiaci ZŠ sa zúčastnili odborných prednášok vedených našimi študentmi na základe rovesníckeho učenia a následne mali aj praktické ukážky.

Mikrozelenina bola v kompetencii MUDr. Zuzany Veteškovej, a kompostovanie firmou Živá záhrada, s.r.o., r.s.p..