Vyučovanie v teréne – Trojmedzie

Dňa 12.10.2023 sa žiaci 4.AT sa zúčastnili odbornej exkurzie pod vedením pani učiteliek Ing. Kataríny Némethovej a Ing. Miroslavy Mičurovej. 

Najskôr naše cesty viedli do školy, odkiaľ sme odchádzali školským autobusom. Cesta ďalej pokračovala do obce Čierne v okrese Čadca. Počas cesty sme mali možnosť vypočuť si výklad od žiakov 4.T v rámci predmetu Sprievodcovské služby o mestách, cez ktoré sme prechádzali. Pán šofér nás vysadil v obci Čierne pod známym mostom Valy. Most Valy je svojou výškou najvyšším mostom na Slovensku, ale aj v Strednej Európe. Meria 84 metrov. Naša cesta ďalej pokračovala na Trojmedzie, kde začal náš okruh. Prvou  zastávkou bola obec Jaworzynka v Poľku. Ďalej sme išli cez hraničný priechod smerom do českej obce Hrčava, ktorá je najvýchodnejšia obec v Českej republike. Celý okruh nám približne trval hodinu a pol, kde sme sa opäť vrátili na začiatok Trojmedzia. Trojmedzný bod sa nachádza v koryte potoka pod bývalým mostom a obelisky stoja na pomyslenej kružnici. Každý štát tu má svoj vlastný žulový monolit, ktorý má výšku 240 cm.

Po výdatnej prechádzke nás čakala zaslúžená odmena. Žiaci 4.A si v rámci predmetu Kultúra ubytovania a stravovania pripravili pre nás chutný obed vo forme opekania. V rámci predmetu Turistika na vidieku sme sa naučili nielen zásady BOZP v horách, ale i správanie či výstroj turistu a orientáciu v teréne. Po výdatnom obede nás čakala už len cesta domov. Sme radi, že sme si mohli vyskúšať všetko, čo sme sa doteraz naučili v praxi.

Žiaci 4.AT