Burzy stredných škôl

V mesiacoch september a október sa konajú Burzy stredných škôl v jednotlivých mestách Žilinského samosprávneho kraja. Naša škola sa každoročne zúčastňuje prezentácie jednotlivých odborov, ktoré budú otvorené pre žiakov základných škôl v nasledujúcom školskom roku.

Absolvovali sme prezentácie v Námestove, Tvrdošíne, Martine a čakajú nás ešte ďalšie mestá a školy v kraji. Veľmi radi sprostredkovávame informácie a naše skúsenosti  potenciálnym spolužiakom, ktorí kladú zvedavé otázky. 

Veľký záujem o našu školu nás vždy poteší a sme hrdí, že sme jej súčasťou.

Ing. Mičurová Miroslava