Záhradnícky workshop pre MŠ

Dňa 11. a 18.10. sa žiaci 3.Z zúčastnili workshopu pre Mš Zádubnie a ZŠ Zástranie v spolupráci s Útvarom hlavného architekta mesta Žilina.

Táto aktivita s témou Môj obľúbený strom bola vytvorená pri príležitosti Dňa stromov. Žiaci škôlok a škôl sa zapojili do súťaže v kreslení stromu. Vybrané triedy vyhrali workshop a stromy pre svoju školu. Naši žiaci spolupracovali na workshope a v rámci učenia žiak žiakovi vysvetlili význam drevín, benefity využívania mykorízy, navrhli výsadbu drevín v areáli ich školy a škôlky.
V piatok 20.10. sa uskutoční vernisáž výtvorov s ďalším odmeňovaním a poďakovaním za prejavenú spoluprácu.

Ing. Škorvánková Miriam